Certifikáty

OPRÁVNENIE č.: 0219/30/07/EZ-O,S-E1.1-A/OPR
( TÜV Slovakia )

thn_OPR_219.jpg

OPRÁVNENIE č.: 526-890/2008
OBÚ B. Bystrica )

thn_OPR_526.jpg

 

 

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
Živnostenský list č.: OŽP-4/2007/09983-2/CR1

thn_OZP-4_2007_09983-2_CR1.jpg

Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
Živnostenský list č.: OŽP-4/2007/09983-3/CR1

thn_OZP-4_2007_09983-3_CR1.jpg

 

Projektovanie a konštruovanie vyhradených
technických zariadení elektrických

Živnostenský list č.: OŽP-4/2007/09983-4/CR1

thn_OZP-4_2007_09983-4_CR1.jpg