Produkty a služby

Ponuka produktov:


Ponuka služieb:


Produkty VN

 • Trafostanice ( kioskové, stožiarové, iné ... )
 • Transformátory ( trojfázové distribučné s liatou izoláciou, trojfázové olejové hermetizované transformátory, špeciálne ... )
 • Rozvádzače izolované vzduchom, alebo plynom SF6 ( kompaktné, modulárne, špeciálne ... )
 • Poistky ( poistky pre vnútorné a vonkajšie použitie vr. príslušenstva )
 • Prístrojové transformátory prúdu a napätia, senzory
 • Spínače, odpínače, odpájače ( vnútorné a vonkajšie )
 • Stykače ( vákuové )
 • Výkonové vypínače ( vákuové vypínače, vypínače s plynom SF6 )
 • Ochrany ( transformátorové, motorové, napäťové a iné ... )
 • Zvodiče prepätia ( vnútorné a vonkajšie )
 • Káble a káblové súbory

Produkty NN

 • Prístroje pre domové elektrické inštalácie
 • Prístroje pre priemyselné elektrické inštalácie
 • Ističe, odpínače, odpájače, prúdové chrániče, poistky
 • Spínacie, ovládacie, signalizačné prístroje
 • Svietidlá interiérové, exteriérové, špeciálne
 • Rozvádzače ( distribučné, motorické, kompenzačné, špeciálne ... )
 • Elektromerové rozvádzače
 • Rozvodnice, ovládacie a signalizačné panely
 • Prístrojové transformátory prúdu, prevodníky
 • Meracia a regulačná technika
 • Zvodiče prepätia
 • Bleskozvodový materiál
 • Káble ( silové, ovládacie, signalizačné / káblové súbory )

Ostatné produkty

 • Na základe požiadavky zákazníka

Odkazy na výrobcov, ktorých produkty inštalujeme / ponúkame:
V prípade, že je požiadavka dodať produkty iných výrobcov, riešime na základe dopytu – požiadavky zákazníka.
 • DIAGNOSTIKA VN VYPÍNAČOV typ HL, HG, VF, VD4 ( 7,2 ... 25kV )
  • meranie úbytkov napätia na hlavných kontaktoch
  • meranie nominálneho zdvihu na hlavných kontaktoch
  • meranie hĺbky zasunutia hlavných kontaktov pri zapnutí
  • meranie časov zapnutia a vypnutia hlavných kontaktov
  • meranie prúdu zapínacej / vypínacej cievky pohonu vypínača
  • meranie prúdu elektromotorického pohonu vypínača
 • SERVIS - OPRAVY VN VYPÍNAČOV typ HL, HG, VF, VD4 ( 7,2 ... 25kV )
  • servisné prehliadky a skúšky, zoradenie a nastavenie mechanických častí vypínačov
  • opravy vypínačov na základe vykonanej diagnostiky
  • opravy VN častí a mechanických pohonov vypínačov
  • detekcia úniku plynu SF6 pre vypínače typu VF / alebo iné plnené plynom SF6 /
  • kompletné pretesnenie vypínačov
  • dodávka náhradných dielov
 • SERVIS – OPRAVA VN ODPÍNAČOV typ BA – BAJ, OK – OKJ, NAL – NALF, KL - KLF

 • Predmet činností na základe výpisu z OR SR : ( výpis )
  • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení – elektrických
  • Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  • Projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení - elektrických
  • Poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • Maliarske práce, natieračské práce
  • Búracie a demolačné práce
  • Príprava staveniska
  • Terénne úpravy
  • Výmena a osadzovanie okien, osadzovanie parapetov bez úpravy stavebných otvorov
  • Lešenárske práce – montáž a demontáž lešenia
  • Zhotovenie jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
  • Mechanická úprava kovov
  • Zváračské práce
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  • Sprostredkovanie obchodu
  • Sprostredkovanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
  • Nákladná cestná doprava vykonávaná motorovými vozidlami, ktorých celková hmotnosť nepresahuje 3,5 tony vrátane prípojného vozidla s výnimkou taxislužby